Відділення інвазивних методів діагностики та лікування (ендоскопічна лапароскопія)